Norsk

Verkene på denne Internett-siden er opphavsrettslig beskyttet iht. Åndsverksloven. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av kunstverkene ikke tillatt uten etter avtale med rettighetshaveren eller den opphavsrettsorganisasjonen han er tilknyttet. Dersom du ønsker å reprodusere verkene i en eller annen sammenheng, kan du kontakte BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for å klarere rettighetene.

BONO,
Kjeld Stubsgt.3
0160 OSLO

Tlf: 23 10 03 50
Fax: 23 10 03 59
E-post: bono@bono.no
Internett www.bono.no

English

The works of art represented here are protected by national and international copyright laws. Reproduction of the artworks beyond private use is strictly forbidden without permission from the rightholder or the copyright society he is represented by. If you wish to reproduce the works, you may contact BONO (Norwegian Visual Artists Copyright Society) to obtain permission.

BONO
Kjeld Stubsgate 3
N-0160 OSLO
NORWAY

Tel: + 47-23 10 03 50
Fax: + 47-23 10 03 59
E-mail: bono@bono.no
Internet: www.bono.no